Uteplatsen

Planering av uteplats

Planeringen i full gång, slänten till vänster är utfylld för att bättre knyta an mot uteplatsen. Stolparna visar på en tänkt form. Trädgårdsmöbelns lutning visar på ett visst behov av att utjämna höjdskillnaderna 🙂

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *