Uteplatsen

Planering av uteplats

Planering av uteplats

Planeringen i full gång, slänten till vänster är utfylld för att bättre knyta an mot uteplatsen. Stolparna visar på en tänkt form. Trädgårdsmöbelns lutning visar på ett visst behov av att utjämna höjdskillnaderna :-)

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>