Uteplatsen

Markarbeten

Översta jordlagren är avskrapade, rör för att gjuta plintar är nedgrävda. Fundamentet till muren är spikad och gjuts för fullt.

Det är en knepig placering av uteplatsen då rötterna till lönnen är känsliga och inte får skadas när vi gräver runt omkring den.

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *