Uteplatsen

Markarbeten

Markarbeten

Översta jordlagren är avskrapade, rör för att gjuta plintar är nedgrävda. Fundamentet till muren är spikad och gjuts för fullt.

Det är en knepig placering av uteplatsen då rötterna till lönnen är känsliga och inte får skadas när vi gräver runt omkring den.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>