Uteplatsen

Svängd trappa baksida tre steg

Svängd trappa baksida tre steg

Nästa två steg byggdes ovan på de tidigare reglarna och får på så sätt bra stöd och stadga. Övre planets golvreglerar förankras i trappan.

De kortlingar som syns bakom det översta steget är för att golvetbrädorna ovanför trappan skall kunna ha något att fästas i. (se http://hassleby.amiga.tm/?attachment_id=460 )

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>